BTPN : 90370046646

Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia

Berniat Ibadah, Bersatu, Berjuang, dan Goal

Profile

Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia didirikan pada hari Sabtu, 26 Desember 2020 dan dideklarasikan pada hari Jum’at, 1 Januari 2021 oleh pada pendiri antara lain ;

Dewan Pendiri

Tahir, S.Ag, MA

Dr. Sadari, S.H.I, M.S.I

Dr. KH. AH. Mansur, SE, M.Pd.I

Dr. Rusli Malli, M.Ag

Dr. Ilham, M.Pd.I

Dr. St. Habibah, S.Ag, M.Hum, MA

Asia Anis Sulalah, M.Pd

Uswatun Khasanah, M.Pd.I

Suhardiman, M.Pd.I

Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M. Alcom

Dr. Sampara Palili, M.Pd.I

Yaumul Khair, S.E.I, M.E.I

Jajang Rustandi, S.Pd.I, M.Pd

Dedi Mustofa, M.Pd

Hasriani Santaria, S.A.B, MM

 

SUSUNAN PENGURUS PUSAT

ASOSIASI DOSEN PTKIS INDONESIA

(ADPETIKISINDO)

Dewan Pembina  :

Menteri Agama Republik Indonesia

 Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kementerian Agama Republik Indonesia

Dewan Pakar       :

Prof. Dr. Ahmad Tafsir, MA

Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA
 Prof. Dr. Imam Suprayogo, M.Pd
Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubir, Lc, MA
  Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag

 

Pengurus Harian

Ketua Umum                                                                 : Dr. KH. AH. Mansur, SE, M.Pd.I

Ketua I (Bidang Penguatan Organisasi)                      : Dr. Sadari, S.H.I, M.S.I

Ketua II (Bid. Pengembangan SDM dan Pelatihan) : Dr. Rusli Malli, M.Ag

Ketua III (Bid. Usaha Pemberdayaan Ekonomi)       : Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M. Alcom

Ketua IV (Bid. Humas dan Kerjasama)                        : Dr. Ilham, M.Pd.I

Sekretaris Jenderal   : Tahir, S.Ag, MA

Sekretaris I                        : Dr. Agus Sholikhin, S.Si, M.Pd.I

Sekretaris II                       : Dr. Imam Subkhi, M.Pd

Sekretaris III                     : Anieqoh Nur ‘Izzatika, S.H

Sekretaris IV                      : Ahmad Khoirudin, S.E.I, M. Ec, Dev

Bendahara Umum      : Uswatun Khasanah, M.Pd.I

Wakil Bendahara Umum : Ana Cahayani Fatimah, M.Pd.I

 

Bidang Penguatan Organisasi

Ketua                              : Dr. Muhammad Tang, S.H.I, M.Pd

Wakil Ketua                  : Suhardiman, M.Pd.I

Anggota                         : Ummi Sa’adah, M.Pd

                                        : Desi Susanti, M.Pd

                                         : Dody Riyadi HS, S.Ag., M.Si

                                         : Drs. Abdullah Munir, M.Pd

                                         : Muhammad Arsyam, S.Pd.I, M.Pd

 Bidang Pengembangan SDM dan Pelatihan

Ketua                              : Dr. Sampara Palili, M.P d.I

Wakil Ketua                    : Dr. Mutassim, M.Pd.I

Anggota                            : Muamar Asykur, S.Pd,I, MA

                                            : Hasriani Santaria, S.A.B, MM

                                            : Husnul Fadilatus Syarafah, M.Pd

                                            : Hayi Abdus Sukur, M.Pd

                                          : Dr. Baharuddin, M.Pd

Bidang Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi

Ketua                                  : Yaumul Khair, S.E.I, M.E.I

Wakil Ketua                     : Hj. Siti Masyarafatul Manna Wassalwa, M.Pd

Anggota                              : Asia Anis Sulalah, M.Pd

                                              : Ainur Rahman Burhanudin, M.Pd

                                              : Hermawansyah, M.Pd.I

                                              : Khairul Rijal, SE, M.Ag

                                              : Dani Atmaja, S.E.I, ME

                                               : Hasiyatiningsih, M.Pd

 Bidang Humas dan Kerjasama

Ketua                                  : Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.Pd

Wakil Ketua                        : Dr. Ach Sayyi, M.Pd.I

Anggota                                : Jajang Rustandi, S.Pd.I, M.Pd.

                                               : Syamsuddin, S.Ag, M.Pd.I

                                                : Misbahul Munir, M.Pd

                                                 : Ali Wafi, M.Pd.I

                                                 : Dr. Mashud, M.Si

 

Bidang Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah

Ketua                                      : Dr. St. Habibah, S.Ag, M.Hum, MA

Wakil Ketua                          : Dr. Qadriani Arifuddin , SH, MH

Anggota                                 : Dr. Hj. Sumiati, S.Ag, MA

                                                : Ahmad Ghasi Pathollah, M.Pd.I

                                                : Luthfiyatun Nawiroh, M.Pd

                                                : Junaidin, M.Pd

                                               : Hj. Ummah Karimah, M.Pd

                                               : Rahmat Rifai Lubis, M.Pd

Bidang Hukum dan Advokasi

Ketua                                   : Dr. Kahar, S.H, M.H

Wakil Ketua                       : Dr. Qadriani, S.H, M.H

Anggota                              : Syarif Hidayatullah, S.H.I, M.H

                                              : Mohammad Firmansyah, M.H, M.Pd

                                              : jumliadi, S.H.I, M.H

                                              : Nursalam, S.H, M.H

Koordinator Wilayah

Koordinator Wilayah I    : Subaiki Ikhwan, M.Pd

Wakor Wilayah I              : Syifa Awalia, MM

Koordinator Wilayah II   : Murharyanah, M.Pd

Wakor Wilayah II              : Saepulloh, MA

Koordinator Wilayah III   : Dr. Isnanita Noviya Andriyani, M.Pd.I

Wakor Wilayah III             : Dr. Umi Faizah, M.Pd

Koordinator Wilayah IV  : Dr. Mufiqurrahman, M.Pd.I

Wakor Wilayah IV             : Muhalli, M.Pd

Koordinator Wilayah V    : Rafiqah, Lc, MA

Wakor Wilayah V              : Mansari, S.H.I, M.H

Koordinator Wilayah VI   : Dr. Julhadi, MA

Wakor Wilayah VI             : Dr. Mahyudin Ritonga, MA

Koordinator Wilayah VII  : H. Mukhyidin, MA

Wakor Wilayah VII            : Dr. Zainuddin, M.Pd.I

Ko0rdinator Wilayah VIII : Dr. Thahir, S.H, M.H

Wakor Wilayah VIII           : Dr. Kasman Bakry, S.Pd, S.H.I, M.H.I

Koordinator Wilayah IX   : Dr. Masdar Limbong, M.Pd

Wakor Wilayah IX             : Dr. Hasnil Aida Nasution, MA

Koordinator Wilayah X   : Dr. H. Muhammad Kurniawan, S.Ag, SH, MH

Wakor Wilayah X             : Hj. Badroh Rif’ati, M.Ag

Koordinator Wilayah XI  : S. Purnamasari, SH, S.Sos.I, M.S.I

Wakor Wilayah XI            : Yusnadi, M.Pd.I

Koordinator Wilayah XII  : Dr. Said Maskur, M.Ag

Wakor Wilayah XII             : Taufik Afdal, M.Hum

Koordinator Wilayah XIII   : Dr. Mawardi, M.Pd.I

Wakor Wilayah XIII              : Samsul Hidayat, M.H

Koordinator Wilayah XIV    : Hijrah, S.Pd, M.H.I

Wakor Wilayah XIV              : Syarof Nursyah Ismail, S.Pd, M.Pd

Koordinator Wilayah XV      : Dedi Mustofa, M.Pd

Wakor Wilayah XV                 : Tohir Muntaha, S.Pd, M.Pd.I